52297a22c0fc59a785c9ea32ac0bee65b127e171-gazi-slider.jpg

Kurulduğu günden bu yana bilime ve bilimsel çalışmalara büyük önem veren Gazi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği on araştırma üniversitesinden birisi oldu

Yetiştirdiği on binlerce mezun ve bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve binlerce akademisyen ile bir bilim merkezi olan Gazi Üniversitesi, Türkiye için yeni bir misyonu üstlenmenin haklı gururunu yaşıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Uslan, “Ülkemize ve üniversitemize birlikte çalışarak en güçlü bir biçimde hizmet etmekten gururluyuz; üniversitemiz için önemli bir görev ve büyük bir sorumluluk. Bu görevi de en iyi bir biçimde başarı ile yerine getireceğiz. Araştırma üniversitesi olmamızda emeği geçen akademisyenlerimiz başta olmak üzere tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

 

Araştırma Üniversitesi Nedir?

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Yüksek öğretim Kurulu tarafından belirlenen “Araştırma Üniversiteleri”nin amacı, ülkemizin öncelikli alanları ve hedefleri kapsamında nitelikli bilgi üretmek, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağını yetiştirmek, disiplinler ve kurumlar arası işbirlikleri ile uluslar arası işbirliklerini artırmak ve Türk üniversitelerinin uluslar arası derecelendirme sistemlerinde görünürlüğünü ve bilinirliği artırmak olarak tanımlanmıştır. Araştırma Üniversiteleri bu amaç doğrultusunda üstlendikleri misyon ve tanımlı stratejik yol haritalarına göre desteklenecek.