ORHAN KURMALI

1961 doğumlu, 1985 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü mezunu olan sanatçı 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisansını tamamladı.

Yurt içinde birçok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçının Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi başta olmak üzere resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanatçı çalışmalarını kendi atölyesinde serbest olarak sürdürmektedir.

Sanatçı Orhan Kurmalı eserlerini, ‘Çağımız insanının sorunlarını resimsel dille yansıtabilmek, onların psikolojik duygularını anlamakla mümkün olabilecektir. Yaşamlarındaki renklilik, renklerin figürle birleşmesi, gerekirse onları kuşatması renk anlayışımdandır.
Figürün dış dünyası ile içsel yapısının renkçi bir tavırla dışavurumunu sağlamak istiyorum. Ana renklerin kullanıldığı akıcı fırça vuruşlarıyla oluşturulan bu kompozisyonlarda mizansel yönler de vardır. Resimler insan ve yaşamın tüm güzelliklerini, espirilerini, korkularını, kaygılarını, endişelerini değişen zamanda değişen davranışlarını da barındırır.’ diye yorumlar.

“Bu resimleri görenler Orhan KURMALI’ yı usta bir karikatürist sayabilirler. Ama ben O’ nu her şeyden önce yaratıcı, usta bir ressam sayıyorum.” Prof. Dr. Turan EROL

 Orhan KURMALI : 53 X 91 2004 TÜYB 4.000 TL