Gazi Üniversitesi mezunlarını  ve mensuplarını bir araya getirmek, çeşitli illerdeki Gazi Mezunları ile Dernek arasındaki iletişimi ve dayanışmayı artırmak, yaşanmış ortak paydanın devamlılığını sürdürmek, Gazi Üniversitesi ile dayanışmanın artırılması doğrultusunda ortak hedefler belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için projeler geliştirmek, Gazi Üniversitesinde öğrenim gören maddi yoksunluk yaşayan, öğrencilere burs kaynağı sağlanması, öğrenimleri sonrası hedeflerine ulaşmada  onlara yeni bakış açısı yaratmak, sosyal yönden destek olmak amacıyla 2006 yılında kurulmuş, dokuz (9) kurucu üyesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

 

Dernek Künyesi

 

Unvan                                : Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Nevi                                    : Mesleki ve Dayanışma  Amaçlı Dernek

Kuruluş Tarihi                  : 15.06.2006

Kütük Numarası              : 06-078-168

Vergi Kimlik Numarası  : 3890638452

Vergi Dairesi                     : Mithatpaşa

Sorumlu Kişi                     : Oya Hacıalioğlu

Kamu Denetimi Mercii  : T.C. İçişleri Bakanı

Sicil Mercii                        :T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü

 

 

İçsel Bilgilere Erişim Yetkisi Olanlar (alfabetik sırayla)

 

Ali Tuğlu Denetim Kurulu Üyesi

Ahmet Eniş Yönetim Kurulu Üyesi

Aytekin İpek Denetim Kurulu Üyesi

Ertan Erkan Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Fehmi Narlı Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Terzioğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Kavalcı Denetim Kurulu Üyesi

Mecit Ulusoy Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Erkman Yönetim Kurulu Üyesi

Oya Hacıalioğlu Yönetim Kurulu Üyesi