ECZACILAR VE İLAÇ SEKTÖRÜ MENSUPLARI İÇİN SERTİFİKALI SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitim Koordinatörleri ;   Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN

                                            Av. Arb. Y. Burak  ASLANPINAR

Eğitim Hakkında Kısa Bilgi:

İlaç ve eczacılık anlarındaki hukuki düzenlemeler, hukuki ve ceza sorumluluk, arabuluculuk uygulamaları hakkında doğrudan bu alanları ilgilendirilen önemli bilgiler verilecektir. 

Katılımcılara, eğitim sonrasında sertifika takdim edilecektir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların ilaç ve eczacılık alanlarındaki hukuki süreç, sorumluluk ve arabuluculuk uygulamalarının ayrıntıları hakkında bilgi edinmeleri, böylece doğru uygulamalar yapılarak hukuki risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili:

– Eczacılar

– Hekimler

– Eczacı ve Eczacı Çalışanları

– Hukukçular

– İlaç Şirketi Yönetici ve Temsilcileri

– İlaç Mümessilleri

– Konuya İlgi Duyan Diğer Kişiler.

Eğitim Tarihi ve Yeri:

2-3 Şubat ve 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde 12.30 -18.30 saatleri arasında Ankara’da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonun da yapılacak olup, talebe göre yeni gruplar ve yeni tarihler de belirlenebilecektir.

Sertifika:

Eğitime katılanlara Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından sertifika düzenlenerek takdim edilecektir.

 Eğitim Programı ve Eğitimciler:

(1) İlaç Hukuku (12 saat)

  • Türkiye’de İlaç ve Eczacılık Mevzuatı
  • İlaç Kavramı ve Türleri
  • İlacın Geliştirilmesi ve Ruhsat Alma Süreci
  • İlacın Denetimi ve Piyasadan Çekilmesi
  • Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Yetki ve Görevleri

Eğitimci        : Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

(2) İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluk (6 saat)

–   İlaç Üreticisinin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

–   Eczacının Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

–   Hekimin Verdiği İlaç Sebebiyle Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

Eğitimci        : Uzm. Dr. Av. Ahmet Erzurumlu

Ankara Barosu

(3) İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimler İçin Arabuluculuk Uygulaması (6 saat)

–   Arabuluculuk Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

–   İlaç Hukukundan Kaynaklanan Tazminatlarda Arabuluculuk

–   İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimlerin Ticari İşlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

–   İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimlerin İşçi-İşveren İlişkilerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Eğitimci        : Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimi Koordinatörü

                       Çankaya Arabuluculuk Merkezi Kurucu Ortağı

Eğitim Ücreti:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi 450,00 TL

Dernek Üyesi Olmayan Gazi Üniversitesi Mezunu, Personeli veya Öğrencisi 550,00 TL

Diğer Katılımcılar 650,00 TL

(Kontenjan sınırlı olup başvuru ve ücret ödenme sırası ile kayıt yapılacaktır.)

Banka Hesap Bilgileri:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği İktisadi İşletmesi

Halk Bankası Necatibey  Şubesi

Hesap No: 0386 – 16000171 

TR 70 00 01 20 09 38 60 00 16 00 01 71

İrtibat: 

Şenol TULGA (Dernek Genel Sekreteri) 0 532 286 76 58

H. Fehmi NARLI (Dernek Genel Saymanı) 0 544 295 09 96

1017toplam ziyaret, 306kişi bugün ziyaret etti.