“Girişimcilik, insanın hayallerinin ekonomik bir değere dönüşmesidir.” Eğitim hayatını tamamlayan ya da mesleki açıdan belli bir uzmanlığa gelen ve mesleki birikimlerini artık kendi adına ekonomik bir değere dönüştürmek isteyen insanların girişimcilik kavramı ile tanışması zorunlu olarak ortaya çıkmaktadır.

Girişimciler, “başkalarının bakıp da göremediği fırsatları gören, bunları iş fikrine dönüştürerek, risk almaya yatkın özellikler taşıyan kişilerdir”.

Serbest piyasa ekonomisi, devletin belirli kamu hizmetlerinin dışında pazardan çekilerek özel sektörün ağırlıklı rol aldığı bir sistemdir. Sistem, gerek yatırımda, gerek istihdamda özel sektörü yani girişimciliği öne çıkarmıştır.

Günümüzde Pazar kavramı değişmiştir. Pazar kavramının değişmesi girişimciliğe bakış açısını ve girişimcilik mantalitesini değiştirmiştir. Yakın zamanlara kadar girişimcilik kavramı yatırım ve sermaye ile çok yakın olmasına rağmen , şimdilerde tekno – girişimcilik, e-ticaret gibi kavramlar hayatımıza girmiş ve çok küçük sermayelerle çok büyük kazançların elde edildiği görülmüştür. Yine son yıllarda sermaye anlayışı değişmiş, entelektüel sermayenin materyal sermaye kadar önemli olduğu iş alanları ortaya çıkmıştır

İlk bakışta girişimcilik ve yöneticilik benzer kavramlar gibi görünse de ayrı ayrı değerlendirilir. Kavramların benzerliği bireylerin girişimci olarak kurduğu işletmelerin aynı zamanda yöneticisi de olabilirler. Genellikle küçük ölçekli işletmelerde hem işletmenin sahibi hem de yöneticisi olmak yaygın bir durumdur. İş dünyası yönetici ile girişimci arasındaki farkı değerlendiremez. İkisine de aynı gözle bakar. Literatürde girişimcilik, pazardaki fırsatları iş fikrine dönüştüren kişi olarak tanımlanır. Yönetici ise, en yaygın tanımıyla başkalarına iş gördüren kişidir.

Sonuç olarak girişimci, Pazar fırsatlarını iş fikrine dönüştüren, risk yüklenen, üretim kaynaklarını bir araya getiren, işletmesini yöneten, rekabette başarılı, geleceği gören dinamik bir kişidir.

Yukarıda ifade edilen değerlendirmelerden hareketle, mezun adaylarımıza yada mezun olan üyelerimize, yeni iş fikirlerinizde konusun da deneyimli, mevzuatı bilen kişilerle yeni bir bakış açısı yaratmak üzere destek verici programlar düzenleyeceğiz.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan : Emin EMİNOĞLU

  • Oya HACIALİOĞLU
  • Nilüfer ERTEM