Komisyonun Görevi ; Derneğimizin  Kaynak ve fon yaratma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmek istediğimiz projelerimizin, faaliyet giderlerimizin, yatırımlarımızın ihtiyacı olan sürdürülebilir nakit veya gayri nakdi kaynakları yaratmak;

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne  fon yaratmak üzere projeler tasarlamak,
Hibe başvurularını değerlendirmek,
Gelir getirecek yıllık yemek, konferans, sosyal etkinlikleri organize etmek ,
Kişisel ve ticari bağışçılar aracılığı ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bağış toplamak,
Ticari kurumlardan reklam geliri yaratmak,
Büyük kitlelerden küçük bağışlar sağlayacak projeler geliştirmek ,
Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği  markalı ürünleri ve satış kanallarını oluşturmak,
Kaynak yaratma çalışmalarında yer alacak üye ve gönüllü sayısını artırmaktır.

Komitenin üyeleri anlık destek sağlamayı değil, kalıcı değişim yaratmayı amaçlayan değişim aktörleridir.

İŞLETME KOMİSYONU

Başkan : Oya HACIALİOĞLU

  • Onur ERKMAN
  • Hüseyin Fehmi NARLI
  • Nalan YAZGAN
  • Nazan BÜYÜKHATİPOĞLU
  • Şenol TULGA